Politica de confidentialitate


BITHAT SOLUTIONS SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Daniel Danielopolu, Nr. 4-6, etaj 4, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/21201/1994, cod unic de inregistrare CUI RO 6549661 va comunica faptul ca in procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, descris in aceasta  Politica de confidentialitate, vom actiona in calitate de operator, implementand si mentinand standardele legale de confidentialitate in vederea protejarii drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor vizate.

Aducem aceasta informare in atentia :

Colectarea datelor cu caracter personal se realizeaza:

•             prin informatiile furnizate prin completarea formularului din pagina de Contact de pe site-ul nostru, http://www.documenta.ro/ro/contact/ introducerii datelor de pe pagina de logare in aplicatie, https://documenta-dms.com/ si de pe pagina de suport http://www.documenta.ro/ro/suport/ .

•             prin corespondenta cu telefonica, e-mail sau orice tip de corespondenta pe orice mijloc de comunicare, in cadrul careia ni se transmitet datel cu caracter personal;

•             prin navigarea pe site-ul https://www.documenta.ro/ro ;

Informatiile furnizate pot include numele, functia sau denumirea postului, adresa de e-mail si numarul de telefon, compania, date financiare (http://www.documenta.ro/ro/roi-calculator/) precum si alte informatii, dupa caz.

Bithat Solutions respecta Regulamentul general privind protectia datelor (General Data Protection Regulation - GDPR)  = Regulamentul ( UE ) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 Aprilie 2017 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE cat si Legea 190/2018 ce a intrat in vigoare in statele membre UE incepand cu data de 25 mai 2018.

Putem prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal:

Politica de Confidențialitate este valabilă și se aplica pentru Site-urile din domeniul Bithat Solutions SRL, pentru care societatea are calitatea de autor, proprietar și administrator, daca nu se specifică într-un alt fel.

Colectarea de date cu caracter personal presupune interacțiunea dumnevoastra directă cu conținutul site-ului societății Bithat Solutions  SRL și totodata implică și permisiunea dumnevoastra de a ne oferi date cu caracter personal, respectiv informații referitoare la nume, adresa de email, telefon, fax.

Datele cu caracter personal astfel colectate vor fi utilizate de catre reprezentantul colectarii de date cu caracter personal, numai pentru adaptarea și dezvoltarea continutlui site-ului societatii Bithat Solutions SRL, în interdependenta cu nevoile clienților noștrii.

În ceea ce privește securitatea datelor cu caracter personal, acestea au un acces fizic limitat, fiind stocate pe servere speciale, amplasate în încaperi protejate.

 

Obligatiile beneficiarului 

Materialele si produsele software dezvoltate de catre Bithat Solutions SRL, exprimate in orice fel de limbaj, fie in cod-sursa sau cod-obiect, materialul de conceptie pregatitor, precum si manualele, sunt produse protejate prin legislatia romana privind drepturile de autor.

In absenta unei licente legata de Programul utilizat, pusa la dispozitia Beneficiarului, relatia Beneficiarului privind Programul respectiv este guvernata de prezentele termene si conditii. Beneficiarul este de acord sa nu decompileze, sa nu incerce sa descopere si sa nu foloseasca in nici un fel codurile-sursa ale acestor Programe.

In afara de situatiile cand legislatia aplicabila permite expres, orice copiere sau redistribuire a Programului este interzisa. Copierea, utilizarea neautorizata sau distribuirea Programului este in mod expres interzisa de lege si poate avea ca urmare sanctiuni civile sau penale.

Bithat Solutions S.R.L. nu poate fi tras la raspundere pentru nici o paguba materiala sau de orice alta natura, produsa ca urmare a descarcarii, instalarii, utilizarii, utilizarii neautorizate sau necorespunzatoare, dezinstalarii sau stocarii oricarei aplicatii puse la dispozitia Beneficiarului.

 

Litigii

 

Politica de Confidențialitate a societatii Bithat Solutions SRL se supune legislației în vigoare. În cazul unui litigiu, se va incerca rezolvarea acestuia pe cale amiabilă, iar în caz contrar, acesta va fi înaintat spre soluționare instanței competente.

Pentru orice întrebari, discrepanțe sau solicitări de utilizare a informațiilor și materialelor de pe acest website, vă rugam să aveți amabilitatea să ne contactați la adresa: marketing@documenta.ro, iar colegii noștri vă vor transmite informațiile solicitate în timp util.

Documenta DMS, marcă înregistrată Bithat Solutions  S.R.L, sediu social str Daniel Danielopolu, Nr.4-6, Sector 1, București, CUI: RO 36710980 , înregistrată la registrul comerțului J40/14578/2016.