Arhivare


Documenta DMS respectă bunele practici în materia arhivării documentelor conform următorilor pași de lucru: CAPTURE ( Scan) - CLASSIFY (Catalogarea documentelor) - EXTRACT ( Extragerea metadatelor) - VALIDATE (validarea automată și de către operator) - DELIVER (Transmiterea datelor în rapoarte sau sisteme ERP). Este unul dintre cele mai importante module care permite regăsirea facilă a oricărui document. De asemenea, elimină timpul pierdut regăsirii modulelor sau template-urilor de documente.

Ajută organizațiile și companiile care oferă soluții de arhivare a documentelor să gestioneze: categoriile de documente în funcție de legislaţia „Arhivelor Naționale”, recepţii fizice de documente (cutii, dosare, saci și metri liniari), topologie, localizare și cereri de documente, ieșiri, retururi, administrare unitate arhivă și trasabilitate