Colaborare


Este o functionalitate care permite discuțiile între utilizatori pe baza unui document. Se pot face comentarii, notificări catre un utilizator specificat sau liber, pentru utilizatori la modul general. Este chat-ul aplicației care permite notificarea instantă a unui document nou intrat sau a unei operări în interiorul acestuia. Utilizatorul mentionat primeste notificare atât în aplicație cât și pe adresa de email.