Politica de confidențialitate


BITHAT SOLUTIONS, persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Daniel Danielopolu nr. 4-6, Etaj 4, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14578/2016, cod unic de înregistrare RO 36710980, vă comunică faptul că în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, descris în această Politică de confidențialitate, vom acționa în calitate de operator, implementând și menținând standardele legale de confidențialitate în vederea protejării drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor vizate.

Aducem această informare în atenția :

Colectarea datelor cu caracter personal se realizează:

•             prin informațiile furnizate în urma completării formularului din pagina de Contact de pe site-ul nostru, http://www.documenta.ro/ro/contact/, a introducerii datelor de pe pagina de logare în aplicație, https://documenta-dms.com/ și de pe pagina de suport http://www.documenta.ro/ro/suport/.

•             prin corespondență telefonică, e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare, în cadrul căreia ni se transmit datele cu caracter personal.

•             prin navigarea pe site-ul https://www.documenta.ro/ro.

Informațiile furnizate pot include numele, funcția sau denumirea postului, adresa de e-mail și numărul de telefon, compania, date financiare (http://www.documenta.ro/ro/roi-calculator/), precum și alte informații, după caz.

Bithat Solutions respectă Regulamentul general privind protecția datelor (General Data Protection Regulation - GDPR)  = Regulamentul ( UE ) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2017 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE cât și Legea 190/2018 ce a intrat în vigoare în statele membre UE începând cu data de 25 mai 2018.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal:

Politica de Confidențialitate este valabilă și se aplică pentru Site-urile din domeniul Bithat Solutions, pentru care societatea are calitatea de autor, proprietar și administrator, dacă nu se specifică într-un alt mod.

Colectarea de date cu caracter personal presupune interacțiunea dumneavoastră directă cu conținutul site-ului societății Bithat Solutions și totodată implică și permisiunea dumneavoastră de a ne oferi date cu caracter personal, respectiv informații referitoare la nume, adresă de email, număr de telefon, fax.

Datele cu caracter personal astfel colectate vor fi utilizate de către reprezentantul colectării de date cu caracter personal, numai pentru adaptarea și dezvoltarea conținutului site-ului societății Bithat Solutions, în interdependență cu nevoile clienților noștri.

În ceea ce privește securitatea datelor cu caracter personal, acestea au un acces fizic limitat, fiind stocate pe servere speciale, amplasate în încăperi protejate.

 

Obligațiile beneficiarului 

Materialele și produsele software dezvoltate de către Bithat Solutions, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursă sau cod-obiect, materialul de concepție pregătitor, precum și manualele, sunt produse protejate prin legislația română privind drepturile de autor.

În absența unei licențe legată de Programul utilizat, pusă la dispoziția Beneficiarului, relația Beneficiarului privind Programul respectiv este guvernată de prezentele termene și condiții. Beneficiarul este de acord să nu decompileze, să nu încerce să descopere și să nu folosească în niciun fel codurile-sursă ale acestor Programe.

În afară de situațiile când legislația aplicabilă permite expres, orice copiere sau redistribuire a Programului este interzisă. Copierea, utilizarea neautorizată sau distribuirea Programului este în mod expres interzisă de lege și poate avea ca urmare sancțiuni civile sau penale.

Bithat Solutions nu poate fi trasă la raspundere pentru nicio pagubă materială sau de orice altă natură, produsă ca urmare a descărcării, instalării, utilizării neautorizate sau necorespunzătoare, dezinstalării sau stocării oricărei aplicații puse la dispoziția Beneficiarului.

 

Litigii

Politica de Confidențialitate a societății Bithat Solutions se supune legislației în vigoare. În cazul unui litigiu, se va încerca rezolvarea acestuia pe cale amiabilă, iar în caz contrar, acesta va fi înaintat spre soluționare instanței competente.

Pentru orice întrebări sau solicitări de utilizare a informațiilor și materialelor de pe acest website, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne contacta la adresa: marketing@documenta.ro, iar colegii noștri vă vor transmite informațiile solicitate în cel mai scurt timp.

Documenta DMS, marcă înregistrată Bithat Solutions, cu sediul social în Str. Daniel Danielopolu nr. 4-6, Etaj 4, Sector 1, București, CUI: RO 36710980 , înregistrată la Registrul Comerțului J40/14578/2016.