Acces securizat


Documenta DMS oferă drepturi de acces utilizatorilor în funcție de măsurile de securitate ale organizației. Se poate seta acces restricționat în funcție de IP, resetarea parolei de acces periodic sau integrarea cu Active Directory. 

În interiorul aplicației pe baza organigramei (roluri, grupuri sau funcție) se pot acorda drepturi de acces atat pe meniuri cât și pe tipul sau categoria de document. Se pot seta drepturi pe anumite directoare și/sau subdirectoare. Se pot securiza foldere și subfoldere prin o parolă de tip Level 2. 

Pentru gestionarea drepturilor de acces, se pot forma grupuri sau roluri, utilizatorii fiind încadrați la un grup sau rol și moștenind toate drepturile alocate acelui grup sau rol. Această funcționalitate permite relocarea imediată în cazul migrării de personal, astfel preluarea drepturilor și accesul la documente se face instant eficientizând timpul de acomodare pe o poziție nouă.