Help Center


Q?  Care sunt modalitățile de licențiere pentru produsele software din gama Documenta DMS?

A. Documenta DMS se licențiază atât prin achiziția de licente (one-time) cât și prin licențierea SaaS (Software As A Service). Licențiearea one time presupune achiziția inițiala a licențelor – compania cumpară licențele pe viața / termen nelimitat. Licențierea SaaS presupune plata lunară sau anuală doar a costului aferent cu utilizarea produsului în perioada respectivă.

Q? Care sunt produsele Documenta DMS care se licențiază?

A. Produsele care se licențiazț sunt: Documenta DMS, Documenta Worflow Engine, Documenta OCR Engine, Documenta Office Plug-in,Documenta Drive, DocPlus. Documenta Scan & Fax, Documenta Registratură și Secretariat.

Q? Cum im calculez costurile totale pentru o implementare?

A. Costurile totale cu implementarea sistemului de management a documentelor cumulează: costurile de licențiere, costurile cu tehnologia – baza de date ORACLE și costurile cu serviciile de implementare (man-days implementare).