Marcă temporală


Conform Normelor tehnice în domeniul semnăturii digitale, marca temporală (time-stamp) este un atribut al documentului electronic care prin semnătura digitală adeverește că informația a existat la un timp determinat. Utilizatorul poate asocia unui document electronic marca temporală sub forma unui pachet de informații ce garantează existența documentului electronic într-o anumită formă la un anumit moment în timp. Astfel se evită posibilele litigii.