Colaborare


Este o funcționalitate care permite discuțiile între utilizatori pe baza unui document. Se pot face comentarii, notificări către un utilizator specificat sau liber, pentru utilizatori la modul general. Este chat-ul aplicației care permite notificarea instantă a unui document nou intrat sau a unei operări în interiorul acestuia. Utilizatorul mentionat primește notificare atât în aplicație cât și pe adresa de email.