Arhivare


Documenta DMS respectă bunele practici în materia arhivării documentelor conform următorilor pași de lucru: CAPTURE (Scan) - CLASSIFY (Catalogarea documentelor) - EXTRACT (Extragerea metadatelor) - VALIDATE (Validarea automată și de către operator) - DELIVER (Transmiterea datelor în rapoarte sau sisteme ERP). Este unul dintre cele mai importante module care permite regăsirea facilă a oricărui document. De asemenea, elimină timpul pierdut regăsirii modulelor sau template-urilor de documente.

Ajută organizațiile și companiile care oferă soluții de arhivare a documentelor să gestioneze: categoriile de documente în funcție de legislaţia „Arhivelor Naționale”, recepţii fizice de documente (cutii, dosare, saci și metri liniari), topologie, localizare și cereri de documente, ieșiri, retururi, administrare unitate arhivă și trasabilitate.

 

Beneficiarul trebuie să comunice :

Nomenclatorul arhivistic propriu, aprobat de factorii decizionali și avizat de Arhivele Nationale

În ceea ce privește încărcarea unui document în arhiva electronică, beneficiarul trebuie să îndeplinească atât condițiile stabilite de prevederile art. 7 din Legea nr. 135/2007, cât și următoarele condiții:

 

Serviciul de arhivare electronică este disponibil pentru clienții Documenta DMS, în intervalul și în baza termenelor stabilite contractual.

Arhiva electronică permite stocarea tuturor documentelor companiei într-o formă organizată, centralizată pe o structură arborescentă de tip directoare-subdirectoare sau departamente-tipuri de documente sau orice altă clasificare familiară clientului.

Sistemul asigură preluarea de către un centru de recuperare în caz de dezastru a operațiunilor de introducere în arhiva și/sau consultare a documentelor arhivate electronic în cazul unui dezastru la PRESTATOR.